קרית ביאליק

אלדן, שדרות ירושלים 15. טל. 04-8722442/050-2663596