בת ים

בית אור, מרכז מסחרי רמת יוסף. טל. 03-5065643